Kolozsvári

Magyar

Diák

SZövetség

Diákképviselet

Az egyetemi szabályzat kimondja, hogy az egyetemdöntés hozatalában a hallgatók is aktívan részt kell vállaljanak a Hallgatói Önkormányzatok tagjai által. Hallgatói Önkormányzat tagjait az egyetem hallgatói választják titkos és általános szavazással. A Hallgatói Önkormányzat fő tevékenysége az érdekképviselet és érdekérvényesítés az egyetemi döntéshozatal különböző szintjein. A Hallgatói Önkormányzatban a diákszenátorok és diákképviselők vesznek részt. Ők képviselik a diákérdekeket a karokon és az egyetem tagozatain, illetve többek közt az egyetemek berkein belül működő diákszervezeteket is összefogják, és támogatják álláspontjaikat.

A diákszenátorok részt vesznek az egyetem szenátusának döntéshozatalában. A szenátusnak 25%-a hallgató kell legyen.

A karok döntéshozatala is az egyetem szenátusával azonos módon van felépítve (a tanács 25%-a hallgatókból áll), a karokon a diákképviselők vesznek részt a kari döntéshozatalban.

Babes-Bolyai Tudományegyetem

valasztasok.kmdsz.ro

Túlélés az egyetemen

1.Tanulmányi szerződés

Ez egy olyan dokumentum, amelyben tudomásodra hozzák a tanult tantárgyakat, ezek kreditszámát és óraszámát egy héten, illetve egyéb, a tanulmányaidra vonatkozó információt is. Ugyanebbe az iratba kell beleírd, ha egyidejűleg más szakon is tanulsz. A választható tantárgyaidat az egyetem bármelyik karáról felveheted.

Légy tisztában a jogaiddal és kötelezettségeiddel! Vagyis hogy mit tehetsz meg és mit nem egyetemistaként. A tanulmányi szerződés kitöltésének időszaka egyetemenként változik:

  • BBTE: szeptember végéig kell az online rendszerben kitölteni, majd azt az első egyetemi napokban a titkárságra bevinni.
  • Sapientia: szeptember végéig kell kitölteni.
  • KME: karonként, titkárságonként változik a kitöltés időpontja

2. A vizsgák

A tanárnak a félév megkezdésétől számolva két héten belül kötelessége leszögezni veled a vizsga formáját (ez lehet vizsga, kollokvium vagy parciális), a félév közbeni elvárásait (projektek, dolgozatok) és ezek súlyát a végleges jegyben. Minden tanárnak kötelessége két vizsgaidőpontot kitűzni. Egy szesszióban nem vizsgázhatsz kétszer ugyanabból a tantárgyból, és jegyet javítani is csak pótszesszióban lehet. Hogy az államvizsgára beiratkozhass, minden vizsgádon minimum ötöst kell kapnod. Soha, senki, semmiféle viselkedési szankció gyanánt nem tilthatja meg neked a vizsgán való megjelenést!

3. Integralistának lenni

Integralista hallgató az, aki az előző félévben a tanulmányi szerződésben bejelölt minden tantárgyból sikeresen vizsgázott. Tanulmányi átlagot is csak ekkor számítanak. Ha nem mentél át minden vizsgán, az összes olyan lehetőségről lemaradsz, ahova tanulmányi átlag kell (ösztöndíjak, bentlakás, pályázatok, áthallgatások stb.). Figyelem: az ösztöndíjnak feltétele a torna is!

4. Pótvizsgák

Abban az esetben, ha egy bizonyos tantárgyból pótszesszióban sem sikerült átmenned, de arra az egyetemi évre kigyűlt a 30 kreditpontod (Sapientián 40), jogod van kérvényt benyújtani, hogy a tantárgyat újra felvehesd, viszont ez azt jelenti, hogy a tantárgy kreditszámának megszabott pénzösszeget be kell fizesd, ami még két vizsgára jogosít fel. Ha ezek sem sikerülnek valamilyen okból kifolyólag, az államvizsga lerakása előtt van egy utolsó lehetőséged, az úgynevezett kiegészítő vizsgaidőszakban (lichidare).

5. Félév végi átlag

Legtöbb egyetemen súlyozott középarányossal számolják ki, a súly a kreditszám, azaz átlag=(kreditszám1×jegy1 + … kreditszám n×jegy n)/kreditpontok összege.

Amennyiben nem sikerült átmenő jegyet szerezned (legyen az 2-es vagy 4-es), a jegy helyett 0-val szorozzák meg az átlag kiszámításában.

Hol nézheted meg jegyeidet:

Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK)

A kolozsvári Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) olyan tudományos verseny, amelyben a reál- és humántudományok különböző szakterületeinek megfelelő szekciók keretében, egyetemi és főiskolai hallgatók bemutathatják és összemérhetik saját kutatási eredményeiket, szakmai tudásukat. Az ETDK kiváló alkalom a szakmai fejlődésre, szaknyelv jobb elsajátítására, a kutatói kompetenciák kialakítására, az előadókészség fejlesztésére, a szakmai és személyes kapcsolatok kiépítésére. A kolozsvári ETDK elismertségét bizonyítja, hogy az egyedüli olyan erdélyi reál- és humántudományi konferencia, amelyen a diákok felvételi jogot szerezhetnek a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK).

Kolozsvári Magyar Diákszövetség által szervezett esemény hagyománya 1998-ban kezdődött, de a diákok tudományos tevékenységének hasonló megmérettetésére már korábban is léteztek informális, izolált versenyek. A konferenciát a kezdetektől pártoló Babeş-Bolyai Tudományegyetem 2007-től hivatalos szakmai szervező intézményként jelenik meg a rendezvény szervezési és lebonyolítási munkálataiban.

etdk.kmdsz.ro
Események
Hírlevél

Ha semmiről sem szeretnél lemaradni, iratkozz fel hírlevelünkre!

feliratkozás
PEK

Keresel lakást Kolozsváron? Vagy talán bérbe szeretnél adni lakást / szobát?

31 hirdetés
Facebook
Támogatók